หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รับสมัคร
ประชุมร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาฯและผู้แทนสาขาฯ เพื่อชี้แจงข้อมูลจุดคุ้มทุน (Break Even Point) ของหลักสู ...
2023-09-13 14:59:22
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกกัญชาโครงการความร่วมมือ ว.สหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา กับ บ.สยามอิมเมจ
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกกัญชาโครงการความร่วมมือ ว.สหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ก ...
2021-11-19 16:20:24
ผลิตภัณฑ์จาก นศ.“กัญชาเวชศาสตร์”สวนสุนันทา
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564ผลิตภัณฑ์จาก นศ.“กัญชาเวชศาสตร์”สวนสุนันทาวันที่ 6-7 พฤศจิกายนท ...
2023-09-13 14:57:04
ปฐมนิเทศ “กัญชาเวชศาสตร์ รุ่น 3” เชิญ “อลงกรณ์” “อาณัฐชัย” ชี้อนาคตกัญชาและกัญชงไทย
ปฐมนิเทศ “กัญชาเวชศาสตร์ รุ่น 3” เชิญ “อลงกรณ์” “อาณัฐชัย” ชี้อน ...
2023-09-13 14:55:20
ตรวจประกันคุณภาพ63
สาขากัญชาเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2563&nb ...
2023-09-13 14:56:07
เยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวช ...
2023-09-13 14:55:40
ข่าวย้อนหลัง