หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
เยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

admin cbd
2023-09-13 14:55:40

 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายกาจกนิษฐ์ ศักดิ์สุภา ผู้อำนวยการบริษัท ธาราเธรา คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด เยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน,
ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

#สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th