หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ผลิตภัณฑ์จาก นศ.“กัญชาเวชศาสตร์”สวนสุนันทา
ผลิตภัณฑ์จาก นศ.“กัญชาเวชศาสตร์”สวนสุนันทา

admin cbd
2023-09-13 14:57:04

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564

ผลิตภัณฑ์จาก นศ.“กัญชาเวชศาสตร์”สวนสุนันทา

วันที่ 6-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม และคณาจารย์กัญชาเวชศาสตร์ และสาขาความงาม นำนักศึกษากัญชาเวชศาสตร์รุ่นที่หนึ่งรวม 72 คนร่วมกันทำกิจกรรม ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผลิตตำรับยา อาหารและเครื่องสำอาง จากส่วนต่างๆของกัญชา 7 กิจกรรม อาทิ ครีมนวด CBD น้ำดื่ม CBD น้ำชาชงใบกัญชา น้ำมันนวด Aroma เจ็ดวันเจ็ดกลิ่น หมอนประคบจากรากกัญชา ยาสุขไสยาสน์ เป็นต้น นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงและได้รับความรู้อย่างมากเป็นที่น่าพอใจ

“นักเรียนที่สนใจในเรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ มองหาอนาคตและโอกาสทางอาชีพ สามารถสมัครเรียนรอบ Portfolio ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2565 ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0810991508” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวเชิญชวน หรือ 

สนใจเพิ่มเติมแจ้งความจำนงได้เลยครับ

https://docs.google.com/.../1nTzFG8XFLIl3U7cYpmWZjI26iZL.../