contract us

สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่ : 111/1-3 ถนนพระรามที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-773-905
โทรสาร : 034-773-903
หอพักนักศึกษา : 034-710-724

 web site:    www.cbd.ahs.ssru.ac.th  

Face book : www.facebook.com/กัญชาเวชศาสตร์-111008246922296