หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

ผลิตภัณฑ์จาก นศ.“กัญชาเวชศาสตร์”สวนสุนันทา
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564ผลิตภัณฑ์จาก นศ.“กัญชาเวชศาสตร์”สวนสุนันทาวันที่ 6-7 พฤศจิกายนท ...
2023-09-13 14:57:04
เยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวช ...
2023-09-13 14:55:40
ข่าวย้อนหลัง