หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

สาขากัญชาเวชศาสตร์รุ่น 1 และ 2 ดูงานการผลิตยาสมุนไพรโรงงาน เจเอสพี
ดูงานการผลิตยาสมุนไพรโรงงาน เจเอสพี วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564) รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสว ...
2021-11-19 16:28:58
ผลิตภัณฑ์จาก นศ.“กัญชาเวชศาสตร์”สวนสุนันทา
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564ผลิตภัณฑ์จาก นศ.“กัญชาเวชศาสตร์”สวนสุนันทาวันที่ 6-7 พฤศจิกายนท ...
2021-11-19 12:36:13
เยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวช ...
2021-07-06 13:10:41
ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศา ...
2021-06-27 14:14:44
ผู้บริหารระดับสูง CP เยี่ยมโรงปลูกกัญชา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้บริหารระดับสูง CP เยี่ยมโรงปลูกกัญชา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา พร้อมร่วมมือวิจัย พัฒนา ก ...
2021-06-27 14:17:27
ข่าวย้อนหลัง