หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตรวจโรงปลูกกัญชา medical grade วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564ตรวจโรงปลูกกัญชา medical gradeวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทาเมื่อวันศุก ...
2021-11-19 12:31:26
ปฐมนิเทศ “กัญชาเวชศาสตร์ รุ่น 3” เชิญ “อลงกรณ์” “อาณัฐชัย” ชี้อนาคตกัญชาและกัญชงไทย
ปฐมนิเทศ “กัญชาเวชศาสตร์ รุ่น 3” เชิญ “อลงกรณ์” “อาณัฐชัย” ชี้อน ...
2021-07-15 14:16:00
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 (ภาคปกติ)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. สาขากัญชาเวชศาสตร์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2021-07-15 14:12:08
ตรวจประกันคุณภาพ63
สาขากัญชาเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2563&nb ...
2021-07-06 13:09:52
รับสมัคร
ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาhttps://admission.ssru.ac.th/isqy ...
2021-07-06 11:16:22
ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศา ...
2021-06-27 14:14:44
เตรียมจับมือบริษัทมาทวีฟาร์มเมอร์ สร้างแล็บ และโรงกลั่นน้ำมันกัญชา
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เตรียมจับมือบริษัทมาทวีฟาร์มเมอร์ สร้างแล็บ และโรงกลั่นน้ำมันกัญชาวัน ...
2021-06-27 14:07:36
อบรม “เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์” กัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา
อบรม “เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์” กัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุน ...
2021-06-27 14:03:58
งานเปิดบ้าน Open House
งานเปิดบ้าน Open House ของสาขากัญชาเวชศาสตร์ สาขาเดียวในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ ตึก22 วิทยาศาส ...
2020-12-09 10:27:56
สมัครเรียนสาขากัญชาเวชศาสตร์ ภาคปกติ
 สนใจสมัครเรียน กดเลย https://admission.ssru.ac.th/index.php  ...
2020-12-03 10:23:32
ข่าวปัจจุบัน