หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

admin cbd
2021-06-27 14:14:44

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และหน้าจอ

#สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th