หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ผู้บริหารระดับสูง CP เยี่ยมโรงปลูกกัญชา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้บริหารระดับสูง CP เยี่ยมโรงปลูกกัญชา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

admin cbd
2021-06-27 14:17:27

ผู้บริหารระดับสูง CP เยี่ยมโรงปลูกกัญชา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา พร้อมร่วมมือวิจัย พัฒนา กัญชาเพื่อเกษตรกร

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก CP ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมโรงปลูกกัญชาในระบบปิด Medical Grade ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งคณะผู้บริหารจาก CP ชื่นชมและยกย่องว่าโรงปลูกกัญชาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ได้มาตรฐานระดับโลก สามารถนำผลผลิตไปใช้ทำยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อย่างแน่นอน

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม กล่าวต่อไปว่า CP ต้องการสนับสนุนการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา การปลูก การสกัดน้ำมันกัญชา และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่จะช่วยสุขภาพของคนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปศุสัตว์ที่สามารถนำกัญชาไปใช้แทนยาแอนตี้ไบโอติก ปลอดภัยต่อการบริโภค เพราะกัญชาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

“วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน การที่ CP ให้ความสนใจและพร้อมจะร่วมมือกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์นั้น จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยและการศึกษากัญชาเวชศาสตร์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านนี้ออกไปให้แพร่หลาย เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ สุขภาพของประชาชน และช่วยเกษตรกรในการปลูกกัญชาที่มีคุณภาพสร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของชาติโดยรวม” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวในที่สุด

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

#สาขากัญชาเวชศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th