หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขากัญชาเวชศาสตร์รุ่น 1 และ 2 ดูงานการผลิตยาสมุนไพรโรงงาน เจเอสพี
สาขากัญชาเวชศาสตร์รุ่น 1 และ 2 ดูงานการผลิตยาสมุนไพรโรงงาน เจเอสพี

admin cbd
2021-11-19 16:28:58

ดูงานการผลิตยาสมุนไพรโรงงาน เจเอสพี 

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564) รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควง รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร     นำนักศึกษากัญชาเวชศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน (แบ่งเป็นรอบเช้า 20 คน รอบบ่าย 20 คน) เยี่ยมดูงานการผลิตยาสมุนไพรไทย บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร้อมบรรยายสรุปจากวิทยากร ภญ.นงนุช เชี่ยวพัทยากร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ และ ภญ.ธนิดา โชติพิบูลย์ทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

“วิทยาลัยสหเวชศาสตร์รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มา     ณ โอกาสนี้ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและการผลิตยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชาเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ยากระชายพลัสมิเนอรัล ยาจันทน์ลีลา    ยาขิง ยาห้าราก เป็นต้น”