หน้าหลัก > ข่าว > งานประชาสัมพันธ์ > ตรวจโรงปลูกกัญชา medical grade วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา
ตรวจโรงปลูกกัญชา medical grade วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

admin cbd
2021-11-19 12:31:26

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ตรวจโรงปลูกกัญชา medical grade

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ตรวจเยี่ยมการปลูกกัญชาระบบปิด คอร์ปที่ 3 ในรอบปีนี้ บนพื้นที่ 400 ตารางเมตร ชั้น 5 อาคารสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ภาณุพันธ์ ศรีพันธ์ุ และคุณวิสุต อินนัดดา Co-founder โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ของบริษัท ทาราเทรา จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวดำเนินการมาได้กว่า 1 ปีแล้ว   ต้นกัญชาในรอบนี้ เขียวขจี กลิ่นหอมอบอวล น่าจะให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ