หน้าหลัก > ข่าว > งานประชาสัมพันธ์ > รุ่น 3 ดูงานโรงปลูกกัญชาเมดิคอลเกรด ที่ 17 ตุลาคม 2564
รุ่น 3 ดูงานโรงปลูกกัญชาเมดิคอลเกรด ที่ 17 ตุลาคม 2564

admin cbd
2021-11-19 16:37:05

รุ่น 3 ดูงานโรงปลูกกัญชาเมดิคอลเกรด ที่ 17 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า วันนี้ (อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564) รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษากัญชาเวชศาสตร์ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ รุ่นที่ 3 จำนวน 45 คน แบ่งเป็น 3 รอบๆละ 15 คน เข้าเยี่ยมโรงปลูกกัญชา ระดับเมดิคอลเกรด เพื่อใช้ในการผลิตยา ณ โรงปลูกกัญาชั้น 5 ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมพาชมหัองปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องแยกสารเคมี และโรงงานผลิตยา ที่ผ่านการรับรองจาก อย. มาตรฐาน GMP (Good Manufactoring Practices) โดยมีคุณวิสุต อินนัดดา เจ้าหน้าที่บริษัท Taratera จำกัด ผู้ร่วมลงทุนในการปลูกและวิจัยกัญชากับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย

รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาที่เรียนกัญชาเวชศาสตร์ จะต้องฝึกการปลูก การสกัด และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยา เวชสำอาง จากกัญชาได้ ซึ่งวิทยาลัยจะหาแหล่งฝึกปฏิบัติจากหน่วยงานที่มี MOU กับสวนสุนันทเพิ่มขึ้น ขณะนี้หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์กำลังเปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 4 ทั้งภาคปกติซึ่งสามารถกู้ กยศ.ในการเรียนได้ และภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้ที่ต้องทำงานในวันธรรมดา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2565

“วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มีโครงการความร่วมมือกับบริษัท ช้างน้อย จำกัด ที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กัญชาเวชศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะมีโรงปลูกกัญชาแบบ Green House บนพื้นที่ 2 ไร่ ศูนย์จัดนิทรรศการกัญชา โรงสกัด ร้านจำหน่ายของที่ระลึก คลีนิคกัญชา กัญชาคาเฟ่ เพื่อให้เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษากัญชาเวชศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้กัญชาสำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป และแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้สำหรับผู้มาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด